48 616 30 27, 48 616 37 46 kontakt@dpskrzyzanowice.com.pl

Inauguracja roku „Uniwerytetu III wieku”

Nasze Mieszkanki uświetniły swoim występem inaugurację nowego roku akademickiego Uniwersytetu III Wieku

Noc Bibliotek w Iłży

Nasze Mieszkanki brały udział w Nocy Bibliotek w Iłży w dniu 05.10.2019 r.

Piknik w Marculach

W dniu 24.09.2019 r. w Nadleśnictwie Marcule, Nasz Dom zorganizował piknik. W pikniku wzięły także udział zaprzyjaźnione placówki i zaproszeni goście. Zabawa była przednia.

Misja DPS Krzyżanowice:

Stworzyć takie miejsce,

które daje Mieszkankom poczucie bezpieczeństwa,

stwarza atmosferę wzajemnego zaufania i szacunku.

 Stworzyć taki zespół pracowników,

który będzie w sposób profesjonalny wykonywał swoje obowiązki.

Pracownicy będą dumni z tego, że pracuje w takim Domu,

a jego Mieszkanki będą o nim mówić Nasz Dom

Historia

Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach funkcjonuje nieprzerwanie od 1967 roku. Początkowo mieścił się w zabytkowym „Dworku”, wybudowanym w roku 1801, przez Jacka Rocha z Chyżowa – dziedzica Malenia i Krzyżanowic oraz w drugim budynku wybudowanym szybko, metodą oszczędnościową, który był przeznaczony dla dzieci (dziewczynek).

Dom miał charakter placówki opiekuńczo–wychowawczej, którą kierował Tadeusz Stępień a następnie Antoni Bor.

W roku 1974 r. dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach został Tadeusz Janiak, który kierował placówką do roku 1990.

W grudniu 1990, stanowisko dyrektora Domu objęła mgr Teresa Trześniewska. Rozpoczęły się wówczas duże zmiany w sposobie funkcjonowania Domu, które zmierzały do osiągniecia wymaganych standardów.

W 1992 roku, Zarządzeniem Wojewody radomskiego została zatwierdzona zmiana nazwy na Dom Pomocy Społecznej dla Kobiet Niepełnosprawnych Intelektualnie i od tej pory Dom pełni funkcję placówki opiekuńczej.

W 1995 roku rozpoczęto budowę nowego budynku, przeznaczonego dla 70-ciu mieszkanek, z pomieszczeniami na terapię zajęciową oraz rehabilitację.

Budynek został oddany do użytku w kwietniu 1997 roku, a w dniu 11.08.1997 roku zamieszkały w nim Mieszkanki.

W roku 1998 rozpoczęto budowę nowego skrzydła dla 60-ciu Mieszkanek, które do tej pory przebywały w starym, zabytkowym „Dworku”. Uroczyste otwarcie tego budynku nastąpiło w dniu 13.10.1999roku. Znacząca poprawa warunków lokalowych wpłynęła pozytywnie na  poziom życia Mieszkanek.

Przez cały czas pracownicy Domu stawiają sobie za cel stałe dążenie do podnoszenia jakości świadczonych usług, dążenie do utrzymania wymaganych standardów, podnoszenia poziomu aktywności, jak również integracji Mieszkanek ze środowiskiem zewnętrznym.

W lutym 2019 roku na zasłużoną emeryturę odeszła dyrektor mgr Teresa Trześniewska, a od marca 2019 roku stanowisko dyrektora Domu objęła dr Jolanta Borek.