48 616 30 27, 48 616 37 46 kontakt@dpskrzyzanowice.com.pl

Uprzejmie informujemy, że Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, jako Partner, realizuje  Program 

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2019”

Usługi specjalistycznego poradnictwa  dla rodziców lub opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Powiat Radomski przystąpił  do  realizacji Programu  „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019”  finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program skierowany jest do  członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają wsparcia w postaci podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.

W ramach Programu realizowane będą usługi poradnictwa  psychologicznego lub terapeutycznego, nauka  pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Usługi poradnictwa są bezpłatne.

Programem zostanie objętych 65 osób – opiekunów lub członków rodzin sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie powiatu radomskiego. Dla każdego członka rodziny lub opiekuna przewiduje się  10 godzin poradnictwa.

Termin realizacji programu upływa w dniu 31 grudnia 2019 r.

           Wniosek należy złożyć w:

  • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu ul. Tadeusza Mazowieckiego 7    (budynek B), 26-600 Radom, pok. 02 lub 03 lub w
  • Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, Krzyżanowice 217,  w terminie do 20 września 2019 r. (w przypadku malej liczby zainteresowanych dopuszcza się wydłużenie terminu składania dokumentów do 20 października 2019r.).

Dokumenty do pobrania są dostępne pod adresem:

https://www.pcprradom.finn.pl/bipkod/21885701

Dodatkowe informacje: Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, Krzyżanowice 217, 27-100 Iłża, nr tel. 46 61613027, 48 6163746, 606438663 (w godz.7,00-15,00).