48 616 30 27, 48 616 37 46 kontakt@dpskrzyzanowice.com.pl

Nasze Mieszkanki uświetniły swoim występem inaugurację nowego roku akademickiego Uniwersytetu III Wieku